Gå til hovedindhold

MODAK-app

MODAK har også en app, så du kan træne derhjemme.

 • Læs op

Indhold

  En digital version af MODAK

  MODAK-appen er den digitale pendant til det fysiske MODAK-grundprogram. Det har ikke været muligt at oversætte alle elementer, så app-versionen af MODAK vil adskille sig på visse punkter fra den fysiske version. Bl.a. foregår skrivedelen med tastatur i stedet for blyant.
  Det var et mål, at appen skulle kunne anvendes af både personer med let, moderat og svær afasi. Vi har derfor lavet specifikke hjælpetiltag for hvert trin, der både aktiveres af tid (når brugeren er passiv) og fejl (når brugeren trykker forkert). Hjælpen er sat i et hierarki, så brugeren får mere og mere hjælp, hvis der er behov for det. Hjælpen har til formål at sikre, at man altid bliver hjulpet videre.

  Motivation for at udvikle MODAK-appen

  De seneste års studier har vist lovende indikationer på, at personer med afasi er i stand til at hjemmetræne med apps, også selvom de har ingen eller begrænset erfaring med dette format (Kurland et al., 2018). Tablet-træning har desuden den fordel, at personer med afasi får mulighed for at træne præcis, når de vil og har energi til det.
  MODAK-appen er tænkt som et supplement til det logopædiske rehabiliteringstilbud (fase 2 og 3), og som en selvtrænings-app til personer med kronisk afasi, der er afsluttet i kommunalt regi (fase 4). Derfor har vi forsøgt at lave en lettilgængelig app, der giver personen med afasi bedst mulige forudsætninger for at være selvkørende i træningen.

   

  Der findes fire niveauer/sværhedsgrader. Alle brugere starter som udgangspunkt på niveau 1, men dette kan ændres under indstillinger. Som standard stiger en bruger i niveau efter 40 gennemgange.

  Niveau 1 består af højfrekvente, korte objekter.

  Niveau 2 er en blanding af lav- og højfrekvente, korte og lange objekter.

  Niveau 3 indeholder et mix af lav- og højfrekvente, korte og lange objekter. Derudover indeholder dette niveau både benævnelse af objekter og verber i dialogen.

  Niveau 4 indeholder et mix af lav- og højfrekvente, korte og lange objekter. Derudover indeholder dette niveau både benævnelse af objekter, verber og subjekter i dialogen, altså produktion af en komplet sætning S-V-O.

   

  Når brugeren igangsætter en given træning, sammensættes fire billeder automatisk ud fra to grupper af kriterier:

  1) Det aktuelle niveau (1, 2, 3 eller 4)

  2) De oprindelige kriterier for sammensætning af sæt (Lutz, 2013:30)

  Der eksisterer dermed ikke en fastlåst rækkefølge af prædefinerede sæt, som følges kronologisk.

  Under indstillinger har den tilknyttede logopæd mulighed for at lave unikke tilpasninger for den enkelte bruger, der kan bl.a.:

  • Ændres kaldenavn
  • Skiftes imellem QWERTY og alfabetisk tastatur
  • Ændres tidsinterval for, hvor hurtigt hjælpen kommer
  • Tages højde for perseveration
  • Igangsættes baseline-test
  • Skiftes niveau (sværhedsgrad)

  Indstillingerne træder i kraft, næste gang den pågældende bruger genindlæser hjemmesiden, som MODAK-appen ligger på. Se mere i manual til logopæder

   

  Den tilknyttede logopæd vil løbende kunne følge med i den enkelte brugers træningspræsentationer. Hver træningssession vil fremgå på en liste, og her vil det være muligt at se på præstationer for den enkelte gennemgang eller på tværs af gennemgange. Præstationer måles objektivt indenfor modaliteterne forståelse, læsning og skrivning, alt imens tale er subjektivt målt, som viser personen med afasis egen vurdering af taleproduktion. Logopæden vil derudover have adgang til generelle informationer i form af samlet træningstid og samlet antal træninger.
  Vi anbefaler, at logopæder anvender appens såkaldte baseline-test for at måle udvikling. En baseline-test indeholder nemlig et prædefineret sæt bestående af fire faste sætninger/billeder, hvilket mindsker risikoen for, at variation i præstation skyldes indholdet i sættet.

   

  iPad og Android tablet

  Anbefaling: Opret ikon til MODAK-app på hjemmeskærm/startskærm

  MODAK-app fungerer bedst på en iPad og en Android tablet, hvis man opretter et ikon på hjemmeskærmen. Derefter kan man starte MODAK-app ved at trykke på ikonet på hjemmeskærmen. Ved at gøre det på denne måde undgås blandt andet, at søgelinjen i browseren fylder i toppen af skærmen og andre uhensigtsmæssigheder. Kort sagt får MODAK-app mere plads på skærmen og opfører sig stort som en ”almindelig” iPad-app, hvis den oprettes som ikon.

   

  iPad – Sådan oprettes et ikon til MODAK-app

  1. Åbn siden www.modak-app.dk i Safari (browser)

  2. Tryk på det lille det lille ikon som er til højre for søgelinjen

  3. Vælg ”Føj til hjemmeskærmen” i menuen

  4. Tryk på ”Tilføj” i toppen af samme menu

   

  Android tablet – Sådan oprettes et ikon til MODAK-app

  1. Åbn siden www.modak-app.dk i Chrome (browser)

  2. Tryk på de tre lodrette prikker som er til højre for søgelinjen

  3. Tryk på ”Føj til startskærm” i menuen

   

  System-krav
  MODAK-app er en web-app, som skal afvikles i en browser. Man kan eller skal altså ikke downloade en app fra nogen app-store. Programmet kan både anvendes på iPad, Android-tablet og computer. Her er en liste over krav og anbefalinger:

  Krav til iPad: iPadOS 14 eller nyere (iPad skal være Air 2 fra 2014 eller nyere).
  Krav til Android-tablet: Android 9 Pie eller nyere.

  Anbefalet browser:
  iPad: Safari (standardbrowser)
  Android: Chrome
  Computer (både Mac og Windows): Chrome

   

  Internetadgang
  Da MODAK-app er web-baseret, kræves en god internetadgang. Hvis internetadgang er langsom, kan MODAK-app også respondere langsomt. Brug derfor gerne WiFi fremfor mobildata.

  Hvis du er blevet interesseret i at bestille MODAK-app’en, kan du læse mere og udfylde bestillingsformular på nedenstående link. Der vil både være mulighed for at bestille institutionslicenser og licenser til private brugere her.

  https://cognisoft.dk/modak.html

  MODAK-app er kun effekt-afprøvet i en multiple single-case afprøvning med seks borgere med kronisk afasi. Selvom denne undersøgelse fandt lovende resultater, kan der ikke gives løfter om nogen generel eller specifik effekt.
  MODAK-app kan og skal ikke erstatte undervisning hos en logopæd eller træning af funktionel kommunikation i realistiske kommunikations-sammenhænge. MODAK-app skal betragtes som et supplement, som endvidere ikke bør reducere den tid personen med afasi anvender i sociale sammenhænge.
  MODAK-app er et undervisningsredskab. MODAK-app er ikke medico-teknisk og indeholder ingen lægelige tests, lægelige diagnoseredskaber eller lægelige vejledninger.

  Teamet bag udviklingen af MODAK-app

  Karina Lønborg – Logopædisk konsulent
  Karina er ansat som logopædisk konsulent på ViSP Kommunikationscenter og er indehaver af rettighederne til MODAK-konceptet, som hun afholder kurser i både herhjemme og i udlandet. På ét af disse kurser deltog Mads, en audiologopædistuderende, og sammen fik de én idé: En app-version af MODAK!
  Karina har stor erfaring i at undervise afasiramte i MODAK-metoden, både på hospitalet og efter udskrivelse. Karina har idéudviklet, tilpasset og afprøvet appen sammen med resten af det lille app-team.

  Mads Møllevang Nielsen – Audiologopæd
  Mads fik sammen med Karina Lønborg idéen til MODAK-app’en, da han i starten af sin kandidatuddannelse var på MODAK-kursus. Ud fra denne idé blomstrede et tæt samarbejde. Mads har arbejdet med idéudvikling, tilpasning og afprøvning af appen. Det er desuden Mads’ stemme man hører, når man træner med MODAK-app’en. Ved siden af app-udviklingen har Mads undervist personer med afasi, dysartri og apraksi som fast vikar på ViSP Kommunikationscenter.
  Mads blev færdiguddannet Audiologopæd i januar 2023.

  Lasse Lønborg – Creative
  Lasse studerer Kreativ Kommunikation på DMJX og har bearbejdet og tilpasset alle MODAK-billeder i MODAK-app’en. Lasse har i processen medvirket til funktionalitet, storyboards og en gennemgående stemning i billederne.

  Palle Møller Pedersen – cand.psych., dr.med. og indehaver af Cognisoft ApS
  Palle er, udover at være autoriseret neuropsykolog, en erfaren programmør. Palle står bag en række computerprogrammer og apps inden for det neuropsykologiske område. Palle har stor erfaring indenfor afasiområdet og har således været en vigtig sparringspartner undervejs i processen. Du kan læse mere om Palle her

   

  Allan Eriksen, IT- og Digitaliseringsambassadør i Næstved kommunes afdeling for It og Digitalisering.
  Allan arbejder med udbredelse af digitalisering i centrene Ældre, Sundhed, Handicap og psykiatri og har erfaring med app-udvikling. Han har støttet os igennem hele processen med vejledning til de digitale og tekniske muligheder inden for rammerne af Næstved kommune.

   

  Karen Sørensen, leder på ViSP – kommunikationscenter
  Karen har som leder lige fra starten støttet op om idéen med at udvikle en MODAK-app og har været ansvarlig for at lave kontrakter, sammen med teamet at lave projektbeskrivelse, søge om fondsmidler ved Næstved kommunes Digitaliseringsfond, samt at udarbejde licenser.

   

   

  Her finder du vejledning til brug af MODAK app.

  Vejledning MODAK app

   

  Denne manual er tiltænkt logopæder, der ønsker at blive klogere på, hvordan man opretter en ny bruger, hvordan man tilpasser denne brugers indstillinger, og hvordan man anvender resultater.

  Logopædens overblik, manual 

   

  Her findes en afasi-venlig guide til MODAK-appen. Den viser, hvordan man logger på og gennemgår knappernes funktioner. Det anbefales, at en logopæd/pårørende sørger for at printe denne manual med opdaterede login-oplysninger for den pågældende bruger.

  MODAK app guide - til brugeren

   

  Vi er opmærksomme på, at vejledningerne ikke opfylder kravet om tilgængelighed.

  Her kan du som bruger se, hvordan du logger på MODAK-appen. 

   

  I den følgende video kan du se et eksempel på, hvordan det ser ud, når du træner med MODAK-appen. I videoen løses opgaverne korrekt i første forsøg.

   

  I den følgende video kan du se et eksempel på, hvordan det ser ud, når du træner med MODAK-appen. I videoen kan du se, hvilken hjælp du kan få, hvis du ikke løser opgaven rigtigt i første forsøg. 

   

  Denne video er tiltænkt logopæder og administratorer.

   I videoen gennemgås bl.a. følgende emner:

  • Oprettelse af ny bruger
  • Indstillinger/tilpasninger
  • Monitorering af en bruger